Štěpkování větví

Štěpkovač Junkari je strojní zařízení sloužící k drcení větví a dřevního odpadu, který vznikl při kácení stromů. Výslednou štěpku je možno využít k mulčování, spalování, popř. k dalšímu zpracování.
Ukázka štěpkovacího zařízení v praxi.