Zemědělství

Sklizeň sóji

Sklizeň sóji z roku 2017 Sója tvoří nejmenší část rostlinné výroby Farmy Herot. Pěstuje se pro zlepšení kvality půdy a potřebou střídat plodiny, aby nedocházelo k negativním následkům pro obhospodařované pole.