Automatický systém dojení Lely Astronaut A4

Automatický systém dojení Lely Astronaut A4 je nejnovějším modelem známého robota. Lely Astronaut dokáže účinně monitorovat mastitidu při každém dojení, a tím zvyšuje kvalitu nadojeného mléka.

Samozřejmostí je čištění a masáž struků jemnými kartáčky. Mytí strukových násadců horkou párou mezi dojeními, zabití 99,9% bakterií

 Výhodou automatického dojení je také individuální dojení jednotlivých čtvrtí a měření počtu somatických buněk což zvyšuje přehled o aktuální zdravotní situaci jednotlivých kusů ve stádu.

Odolná konstrukce a dlouhá životnost všech komponent je důležitý faktor pro plnohodnotné a bezstarostné podnikání.

Kráva se zajde podojit, až bude sama chtít, i několikrát denně. Díky volnému pohybu dosáhneme vysoké pohody krav.

Přechod z běžného na automatické dojení, změnil naši každodenní rutinu…