Zemědělství

Zemědělství

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřená na produkci mléka.

Prodejní automat na mléko

Otevřený denně od 9:00  do 20:00 hod.

Rostlinná výroba

Především pěstování kvalitní krmné základny pro skot.

Zemědělská půda

Máme zájem o zemědělskou půdu

Automatický systém dojení – Lely Astronaut

Přechod z běžného na automatické dojení změnil naši každodenní rutinu.
1655_l

Rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy.

Kontaktujete nás e-mailem na adrese info@farmaherot.cz nebo telefonicky na čísle +420 734 218 333.