Odhrnování sněhu z cest a parkovišť

Jednou z činností, kterou provádíme, je zajišťování zimní údržby v obci Pržno a okolních průmyslových areálech. To  zahrnuje  odhrnování sněhu, posypy komunikací, práce ledořezu a v neposlední řadě nakládka a odvoz sněhu.