Historie Farmy

Cesta Miroslava Herota juniora k vlastnímu podnikání nebyla jednoduchá. Rodinný statek spolu s několika hektary pozemku a deseti krávami byl v restitucích vrácen jeho prarodičům. Ti však měli o hospodaření jiné představy než mladší generace. Vyhovovalo jim farmařit v malém. Několik hektarů půdy, pár krav s produkcí mléka především pro vlastní spotřebu a žádné dluhy či investice. Tento způsob ale nebyl ideální pro porevoluční období, které vyžadovalo nastartování ekonomiky farmy, obměnu vozového parku a strojních zařízení. Tím by se vytvořila podstatně větší konkurenceschopnost. Vzhledem k těmto podmínkám, hospodaření v Pržně dlouho stagnovalo. Téměř 15 let se výměra půdy udržovala na třiceti hektarech a počet krav nepřekročil patnáct.

V roce 2007 nastal zlom.

Začali jsme se rozrůstat, jelikož Miroslav Herot převzal vedení farmy a pustil se do podnikání v pravém slova smyslu. „Tehdy jsme procházeli tím, čím si většina soukromých zemědělců prošla před dvaceti lety. Chceme se rozvíjet, a poměrně rychle. Proto není čas dělat chyby

Dnešní situace na Farmě Herot

Po mnoha letech dřiny se zvýšil jak stav skotu, tak i plocha obhospodařované půdy. Postupem času farma dosáhla možností k obměnám hospodářských strojů a vytvořila si tak vozový park, který je důležitý pro produkci kvalitní krmné základny.