O farmě

Historie Farmy

Cesta Miroslava Herota juniora k vlastnímu podnikání nebyla přímá. Rodinný statek spolu s několika hektary pozemku a deseti krávami byl v restitucích vrácen jeho prarodičům. Ti však měli o hospodaření jiné představy než mladší generace. Vyhovovalo jim farmařit v malém, několik hektarů půdy, pár krav s produkcí mléka především pro vlastní spotřebu a žádné dluhy ani investice. Tento způsob ale nebyl ideální pro porevoluční dobu, která vyžadovala nastartování ekonomiky farmy, obměnu vozového parku a strojních zařízení. Tím by se vytvořila podstatně větší konkurenceschopnost.Vzhledem k těmto podmínkám hospodaření v Pržně dlouho stagnovalo. Téměř 15 let se výměra půdy udržovala na třiceti hektarech a počet krav nepřekročil patnáct.

V roce 2007 nastal zlom, farma se začala rozrůstat, Miroslav Herot se pustil do podnikání v pravém slova smyslu. Tehdy jsme procházeli tím, čím si většina soukromých zemědělců prošla před dvaceti lety. „Chceme se rozvíjet, a poměrně rychle. Proto není čas dělat chyby,

Dnešní situace na Farmě Herot

Po mnoha letech dřiny se zvýšil jak stav skotu, tak i plocha obhospodařované půdy. Postupem času jsme dosáhli možností k obměnám hospodářských strojů a vytvořili si tak vozový park, který je důležitý pro produkci kvalitní krmné základny.