Je především zaměřená na pěstováni kvalitní krmné základny pro skot, která je tvořena v největším podílu jetelotrávní senáží a menší množství hektarů představuje kukuřice. Přibližně 30 ha tvoří trvalé travní porosty, které jsou určené na sklizeň sena. Nejmenší část rostlinné výroby zabírá pěstování sóji pro zlepšení kvality půdy.

Sója

14542433_1785528991730148_3947754924355411718_o
IMG_20171002_143954

Kukuřice

14556655_1783850125231368_9173578347307069472_o
14566397_1783854191897628_4203987540621787311_o

Jetelotrávy

13220637_1722331528049895_1302230665472811214_o
13217561_1722324104717304_4219045154957900583_o