Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka, jejímž hlavním odběratelem je mlékárna KUNÍN. Část mléka je také prodávána ve vlastním prodejním automatu.
Stádo 70 krav, převážně holštýnského plemene, využívá volného pohybu vzdušné stáje se stlanými boxy a hrazením GREENSTALL, které bylo namontováno namísto původních nevyhovujících dřevěných boxů (2012).

Jalovičky jsou odchovávány ve venkovních boudách a později ve skupině na krmném automatu URBAN. Toto nám umožňuje doplňovat stádo z vlastních zdrojů.

Průměrná užitkovost na jednu dojnici se pohybuje okolo 10 500kg na laktaci, ve stádě jsou ale chovány i krávy, které hranici přesahuji až na 12 000kg.