Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka, kdy je hlavní odběratel mlékárna KUNÍN. Část mléka je prodávána také ve vlastním prodejním automatu.
Stádo 70 krav, převážně holštýnského plemene, využívá volného pohybu vzdušné stáje se stlanými boxy a hrazením GREENSTALL, které bylo namontováno namísto původních nevyhovujících dřevěných boxů (2012).

Jalovičky odchováváme ve venkovních boudách a později ve skupině na krmném automatu URBAN. Toto nám umožňuje doplňovat stádo z vlastního obratu.

Průměrná užitkovost na jednu dojnici se pohybuje okolo 10 500kg na laktaci, ale ve stádě chováme i krávy, které hranici přesahuji až na 12 000kg.